žrtva jednog ludaka

BOL

Posted in hipermnezičke slike ili "ko je lusija?", wings of desire by lusija on 19 март, 2008

Tonem u sebe. Čvrste granice mog tela bole. Na vrhovima prstiju pucam, neizdrživo. Rasprskavam se.

marina_abramović_bol